สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกชพร ทักษ์สิทธา กลุ่มวิชาเอกเคมีโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และนายปฐมพงศ์ สุกใส กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีนคร ณ ห้องประชุมเจ้ารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 8 สิงหาคม 2566)