โครงการ อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรในโครงการ “ (YC: Youth Counselor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้การเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดี ได้มีบทบาทในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้มีจิตบริการเพื่อนด้วยความเต็มใจรวมถึงมีทักษะ ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อนที่พบปัญหาได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม IT โรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 4 สิงหาคม 2566)