ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนพิเศษ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอุดมดรุณี โดยมีคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดเปิดห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย และลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 4 สิงหาคม 2566)