เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                             กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา        โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   (วันที่ 1 สิงหาคม 2566)