พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และกิจกรรมจิตอาสา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลกร สพม.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มีผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) (วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)