สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสพม.มหาสารคาม

นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย และคณะครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับนายจักราวุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และคณะศึกษาดูงาน สพม.มหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน และการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (QuickจPolicy) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่  21 กรกฎาคม 2566)