ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)