กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงศ์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรนครินทราบบรมราชชนนี ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)