ร่วมประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงศ์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับและร่วมประสานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล กับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนเสริมสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย        (วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)