กิจกรรม Stop Bullying หยุดการกลั่นแกล้ง ยุติความรุนแรงในโรงเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงศ์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ Stop Bullying หยุดการกลั่นแกล้ง ยุติความรุนแรงในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ได้ความรู้ความเข้า เกิดตระหนักถึงปัญหาการกลั่นแกล้งกันหรือการบูลลี่ในโรงเรียน ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 12 กรกฎาคม 2566)