โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมค่ายคุณธรรม “กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6“กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร” โดยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)