สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 2.ราย ได้แก่ นางสาวธนัชพร แสนโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ประสบวาตภัยทำให้หลังคาบ้านบางส่วนชำรุด และเด็กหญิงจันทมณี พูลรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม มีฐานะทางบ้านยากจน บิดาเสียชีวิต มารดาเป็นเสาหลักของบ้าน และมีพี่ชายตาบอด ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ  ให้แก่นักเรียน (วันที่ 13 กรกฎาคม 2566)