สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีส่งบุคลากรย้ายกลับภูมิลำเนา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยรองผอ.สพม.สุโขทัยทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีทำพิธีส่งบุคลากรที่ในสังกัดจำนวน 3 ท่าน ที่ประสงค์ขอย้ายกลับภูมิลำเนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย