กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงานฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 กรกฎาคม 2566)