ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สพท. เพื่อเข้ารับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566..และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566..ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ   ผ่านระบบ (ZOOM)  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย  (วันที่ 7 กรกฎาคม 2566)