การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2)

นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2 ของนายเฉลิมพล  ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการให้คำปรึกษาดังกล่าว ณ โรงเรียนวังทองวิทยา (วันที่ 3 กรกฎาคม 2566)