พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลทางลูกเสือ แก่บุคลากร พิธีรับพระราชทานเข็มและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน และตรวจเยี่ยมค่ายชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบปีที่ ๑๑๒ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)