สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสถานศึกษา เดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 4 ราย  ได้แก่ นางสาวน้ำทิพย์  อินขวด  นักเรียนชั้น ม.6 นางสาวนิศาชล  อินขวด นักเรียนชั้น ม.5 เด็กชายบวรรัตน์  อินขวด นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง และเด็กหญิงดวงกมล ลิขิต นักเรียนชั้น ม.2  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย และด้านโอกาส (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)