การดำเนินการจัดทำผลงานเพื่อส่งเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เพื่อนำไปแข่งขันระดับ สพฐ.

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบโอวาทให้แก่นักเรียน และดำเนินการจัดทำผลงาน เพื่อส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)