ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (ITA) หัวข้อ การจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)