สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ตาก

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)