สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางรวิพร กวางอธิษฐ์โภคิน  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ครูดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)