สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสถานศึกษา เดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 2จราย ได้แก่ เด็กชายเจษฎา  อร่ามชัย และเด็กชายชญานิน  อร่ามชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีนคร พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่นักเรียน (วันที่ 28 มิถุนายน 2566)