สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

     นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสถานศึกษา เดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กหญิงชลดา จันทร์หอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองตูมวิทยา และเด็กหญิงวิบูล นวลจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย สพฐ.  ด้านความปลอดภัย และด้านโอกาศ (วันที่ 28 มิถุนายน 2566)