ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2566)