ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.สุโขทัย

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2566จตามข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2566 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ สามารถบริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเจ้าราม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2566)