มอบโอวาทให้แก่นักกีฬาคาราเต้โด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบโอวาทให้แก่ นักกีฬาคาราเต้โด โครงการบ้านหลังเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)