สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม บ้านของ เด็กชายรุ่งภพ ปุยฝ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงว่าเป็นนักเรียนดีเด่นที่มีผลการเรียนดีมีจิตสาธารณะ มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน (วันที่ 22 มิถุนายน 2566)