สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับนางสาวพัชราภรณ์ สุขเมืองเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)