การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา และโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   (วันที่ 8 มิถุนายน 2566)