พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา        3 มิถุนายน ณ ศาลาการเปรียญ (ศาลาพิบูลวราศรัย) วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 9 มิถุนายน 2566)