อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของ สพม.สุโขทัย ประจำปี 2566

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม                     เชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2566   โดยมีนายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานการอบรมฯ และข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรม วิทยากรโดยนายกรธนา วีรวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมสภานักเรียน สพฐ.  นายชัชวาล กันเพชร ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวสิริอมร หวลหอม ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ.QUICK POLICY”       ข้อที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียนณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 มิถุนายน 2566)