ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)