การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                         นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)