เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 28 พฤษภาคม 2566)