กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย  No Gift Policy

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงนโยบาย  จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง  ความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2566)