ประชุม อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566

นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย       พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (วันที่ 25 พฤษภาคม 2566)