สพม.สุโขทัย ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ  ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย โดยมีตัวแทนชมรมของสถานศึกษา กลุ่มดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยม ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  (วันที่ 24 พฤษภาคม 2566)