มอบป้ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติมอบป้ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โครงการส่งเสริมการจัดการกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)