โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายดำรง มโนรถ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสายพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เนื่องในวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)