ประชุมคณะทำงานกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และวิธีการย้าย และการเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงานและ                 ร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. เป็นประธานคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมเลอเซเจสต์ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.  (วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)