กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ณ วงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 9 พฤษภาคม 2566)