พุธเช้า ข่าว สพฐ. ตอนพิเศษ“สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566”

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566” เพื่อรับมอบนโยบาย และข้อราชการสำคัญ จาก สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. โดยมีประเด็นสำคัญ คือ 1.ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้เรียนอย่างมีคุณภาพ  2.การเตรียมความพร้อมทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3.การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร 4.การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และ 5.การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน และการจัดหาค่าพาหนะสำหรับพานักเรียนไปเรียนรวม ผ่านทางVideo Conference  จากนั้นได้ประชุมข้อราชการที่เกี่ยวข้องจากการรับชมรายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ. ตอนพิเศษสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเขาหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 เมษายน 2566)