การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนายสันนิธิ ช้างรบ นิติกร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือตอนล่าง + ภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 25 –26 เมษายน 2566 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมฯ  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ 25 เมษายน 2566)