“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางรัชนีกร  งามนิกุลชลิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  (วันที่ 25 เมษายน 2566)