ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  จำนวน 1 ราย ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 21 เมษายน 2566)