สำรวจความคิดเห็น เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 20 เมษายน 2566)