“สภากาแฟ” จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566   ณ บริเวณลานด้านหน้าโชว์รูม Amway (แยกคลองโพธิ์) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 20 เมษายน 2566)