ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย และประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองสุโขทัย ให้ช่วยปกปักรักษาชาวจังหวัดสุโขทัย ให้มีความสุข ความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวณ  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 19 เมษายน 2566)