พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย เข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบการดำเนินงานนโยบาย ในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางช่อง OBEC channel ณ ที่ตั้งของแต่ละกลุ่ม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 เมษายน 2566)